panifloyd

2 teksty – auto­rem jest pa­nif­loyd.

Mianem ludzi nazywanych

Odtwórz

Na przed­mieściach żyją
Z krwi i kości powstali
Ludzie co liczą, każdy grosz
Na boche­nek chle­ba
Z mod­litwą u Pana

Zbierają niechęć ludzką
W oczach uk­rytą
Cieniami się stają
Poszarzałych od uczuć
Przechod­niów ulicznych

Choć tak sa­mo żyją
I myją twarz podobnie
Uśmie­chem cza­sem
Wi­tają się z sąsiadem
Jak ze wspólnym wrogiem

Dzień zaczy­nają jak ludzie
Wie­czo­rami psa­mi się stają
Przez ludzką niena­wiść
Zak­neblo­wani
W szuf­ladkach zawiści 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 8 kwietnia 2013, 11:28

Kamiennie

Ciężkie mar­mu­rowe serca
Tkwią w nas już od lat
Pod luźny­mi płachtami
Po­zorów i słów
Nie ma no­cy ni dnia
By być przes­tały chwilowo
Choć ciała zim­ne nasze
Lo­dy pier­wszej zimy
Bu­duje­my w sobie
Ob­ra­zy własne
Dusz naszych
Na po­dobieństwo
Ludzi 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 28 marca 2013, 18:01
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Kalendarz
Aktywność